Usnesení výroční členské schůze ze dne 17.11.2006:

 

            „Výroční členská schůze Občanského sdružení „Na Skále“ bere na vědomí zprávu o činnosti za r. 2006, schvaluje přijetí nových členů a souhlasí s plánem činnosti na r. 2007, což je především sledování situace kolem výstavby velkých větrných elektráren v okolí Radošic a případné připomínkování správních řízení.“