Usnesení zakládající schůze ze dne 15.5.2006:

 

            „Členská schůze Občanského sdružení „Na Skále“ schvaluje přijetí nových členů, volbu návrhové komise ve složení Pojer Milan, Bárta Milan a Rous Josef, volbu volební a ověřovací komise ve složení Fenclová Jitka, Draský Jaromír a Bouše Karel ml., volbu  předsedy sdružení Rouse Marka, místopředsedy Bárty Stanislava a tajemníka Dunghubelové Simony. Dále schvaluje stanovy Občanského sdružení „Na Skále“ ve znění schváleném Ministerstvem vnitra dne 24.4.2006 pod. č.j. VS/1-1/63982/06-R, bere na vědomí seznámení s činností OS a schvaluje zaslání oznámení o vzniku sdružení a žádost o informace o zahajovaných řízeních podle §70 odst.2 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny na správní orgány“