zpět na úvodní stránku

Větrné elektrárny a proces EIA

 

Stavby větrných elektráren větších jak 35m  a s výkonem nad 500kW podléhají procesu posuzování vlivů na životní prostředí ( EIA) podle zákona č. 100/ 2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Informace o projednávaných záměrech lze získat na úřední desce kraje a dotčené obce, případně na celostátním Informačním systému EIA :

 

!!!!!  http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp?view=eia_244    -  v říjnu 2007 došlo ke změně oproti původní adrese !!!!!!!!

 

(Pozn.: pro vyhledávání je nejlépe zadat  heslo větrn a zatrhnout i vyhledávání v archivu, je možnost nastavit si i zobrazování více záznamů na stránku např. 100 místo 15) 

(Bohužel oproti dřívějšímu uspořádání - pův. adresa  http://eia.cenia.cz/eia/ - zde již může nastat problém, že se nezobrazí výsledek – podle nastavení IE, firewallu ??)

 

 

 

Proces EIA postupuje po jednotlivých krocích:

 

A) oznámení záměru (tím, kdo hodlá provést záměr příslušnému úřadu nebo Ministerstvu životního prostředí)

 

B) zveřejnění záměru (tak je zahájeno tzv. zjišťovací řízení, jehož cílem je  upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace a mimo jiné také zjištění, zda záměr nebo jeho změna bude posuzována podle tohoto zákona u záměrů uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a v případech uvedených v § 4 odst. 1 písm. c) a d). Zjišťovací řízení trvá 30 od zveřejnění a každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.

 

C) závěry zjišťovacího řízení  (Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 a příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k němu, může v závěru podle odstavce 3 stanovit, že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení se považuje za dokumentaci. Též může stanovit, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování  a na tento záměr nebude nutné vypracovávat posudek.)

 

D)  dokumentace (zpracovaná na základě připomínek ze zjišťovacího řízení, zpracovávají ji osoby  autorizované dle §19 )

 

E)  posudek (taktéž posuzují osoby  autorizované dle §19, posuzování trvá obvykle 60, max. 90 dnů od doručení dokumentace;

                     do 30 dnů může být vrácena k přepracování nebo doplnění. K posudku je každý oprávněn zaslat            

 příslušnému úřadu písemné vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o něm, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání)

 

F) veřejné projednání (Příslušný úřad pořizuje z veřejného projednání zápis obsahující zejména údaje o účasti a závěry

                                    z projednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo zvukový záznam. Může se konat dvakrát)

 

G) stanovisko  (Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání podle § 9

                        odst. 9 a vyjádření k nim uplatněných stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ve lhůtě

                        do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku)

 

H) rozhodnutí (Stanovisko předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů pro navazující řízení nebo postup podle těchto předpisů. Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů - např. stavební zákon , zveřejní žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.)

 

V informačním systému EIA – XML formát http://tomcat.cenia.cz/eia/xml.jsp je možno probíhají proces sledovat a nahlížet do dokumentace, jen pokud znáte zadáte do vyhledávání kód záměru – např. PLK1087

 

 

Stav 26. července 2007:    145 záznamů

zpět na úvodní stránku

V dalším přehledu a odkazech je uvedeno:

 

název záměru (+odkaz do detailu EIA), stav, datum poslední změny

umístění

oznamovatel

IČO  (+odkaz do ARESu – po otevření lze odkazem „OR“ vpravo přejít na výpis z obchodního rejstříku)

zhotovitel oznámení a dokumentace / posuzovatel (odkazy na bližší info)

 

(Pozn.: všechny odkazy jsou na původní uspořádání serveru - v důsledku změny struktury serveru Cenia nefunkční)

 

Záměry v našem okolí:

 

98) Stavba větrné elektrárny u Železného Újezdu - Stav: Dokumentace (12.9.2007) ;

        Závěry zjišťovacího řízení – bude posuzováno dle zákona (18.9.2006); oznámení - 18.8.2006

PLK353 - kraj Plzeňský, obec Plzeň - jih, k.ú. Železný Újezd

EuroGiga s.r.o. (Michal Kolář)

25232860

        Miščíková Jana

 

145)   Větrná elektrárna Amerika, k.ú. Kasejovice, p.č.1237 Stav: Závěry zjišť. řízení – bude 

            posuzováno dle zák. (26.07.2007); oznámení (29.6.2007)

PLK1087 - kraj Plzeňský, okres Plzeň - jih, obec a k.ú. Kasejovice

VATEC electronics spol. s r.o., Paštiky 13, 388 01 Bezděkovice

60617705

 

144)  Větrná elektrárna 2 MW - Danielka, p.p.č. 1278/4, k.ú. Kasejovice Stav: Závěry zjišť. řízení – bude 

            posuzováno dle zák. (26.07.2007); oznámení (29.6.2007)

PLK1065 - kraj Plzeňský, okres Plzeň - jih, obec a k.ú. Kasejovice

EGF spol. s r.o., Na Tržišti 862, 342 01 Sušice 

00871192

 

105)  Výstavba větrné elektrárny 2000 kW, Mladý Smolivec-Dožice Stav: Závěry zjišť. řízení – bude 

            posuzováno dle zák. (30.10.2006);  (oznámení 2.10.2006)

PLK449 - kraj Plzeňský, obec Mladý Smolivec - část Dožice, k.ú. Dožice

Zdeněk Červenka-ELEKTROSTAR, Dožice 15, 335 43 Dožice

10360808

 

91) Větrná elektrárna Kohout -  Stav: Závěry zjišťovacího řízení – bude posuzováno dle zákona (25.8.2006)

PLK282 - kraj Plzeňský, obec Mladý Smolivec, k.ú. Budislavice

Větrné elektrárny Brdy, s.r.o., Zámlyní 1, Předmíř, 387 42 Lnáře

26102765

Tycová Miroslava Ing.

 

34) Výstavba větrné elektrárny 1500kW, Kasejovice  - stav: závěry zjišťovacího řízení – bude posuzováno dle

        zákona (5.1.2006)

PLK187 - kraj Plzeňský, obec Kasejovice, k.ú. Újezd u Kasejovic

KOVO KASEJOVICE, spol. s r.o., Kasejovice

46883231

Tycová Miroslava Ing. /

 

50) Výstavba větrné elektrárny 600 kW, Dožice  - stav : Nepodléhá dalšímu pos.  (3.8.2005)

PLK156 - kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, k.ú. Dožice, obec Dožice a Mladý Smolivec

Zdeněk Červenka - ELEKTROSTAR, Dožice 15, 335 43 Dožice

10360808

Tycová Miroslava Ing. /

zpět na úvodní stránku

 

 

Ostatní záměry v ČR:

 

143)  Výstavba větrné elektrárny Mšené - lázně  - Stav: oznámení (29.5.2007)

ULK339 – kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Mšené Lázně, k.ú. Ředhošť

Zelená Energie s.r.o., Sokolovská 124/5, 360 05 Karlovy Vary

25499530

Motl Luboš Mgr.

 

142) Větrné elektrárny Sněžná - Stav: závěry zjišť. řízení – bude posuzován  (9.7.2007); oznámemí: 6.6.07

KVK190 - Karlovarský, Sokolov, Kraslice , Sněžná

JVK Consulting s.r.o., Na Drahách 1752, 250 01 Brandýs nad Labem

27207072

Henyšová Hana Ing.

 

141)  Větrný park Moravice - Stav: oznámení (16.7.2007)

MSK809 - kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec a k.ú. Melč a Moravice

VENTUREAL s r.o.,Vídeňská 121, 619 00 Brno

26268868

 

140)  Větrný park Nové Lublice - Stav: oznámení (16.7.2007)

MSK810 – kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec a k.ú. Vítkov

VENTUREAL s r.o.,Vídeňská 121, 619 00 Brno

26268868

 

139)   Větrné elektrárny Krásná - Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování  (17.7.2007)

KVK199 – kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Krásná, k.ú. Štířaty u Krásné, Újezd u Krásné

ECO Finance Group s.r.o., Brněnská 1422/70, 796 01 Prostějov

27693953

        Henyšová Hana Ing.

 

138)  Větrné elektrárny Báňovice - Stav: oznámení (18.7.2007)

JHC299 – kraj Jihočeský, okres Jindřichův Hradec, obec a k.ú. Báňovice

ELDACO s.r.o., Olšany 212, Rousínov, 683 01

63476860

 

137)  Větrná elektrárna Písařov - Stav: oznámení (23.7.2007)

OLK309

Žídková Pavla Ing.

 

136)  Větrné elektrárny Částkov 2 - Stav: oznámení (23.7.2007)

KVK262 - Karlovarský, Sokolov, Habartov, Horní Částkov

Caurus, s.r.o., Hraniční 51, 360 10 Karlovy Vary

25243136

 

135) Výstavba větrné elektrárny o jmenovitém výkonu 850 kW v k.ú. obce Jedlí   Stav: závěry zjišť. řízení – bude posuzován     

          (25.7.2007);

OLK297 – kraj Olomoucký, okres Šumperk, obec a k.ú. Jedlí

Ing. František Večeř – AGREKO, Karolíny Světlé 2, 779 00 Olomouc

11569697

 

134)

Větrná elektrárna, Jiratice - Stav: oznámení (23.7.2007)

VYS302 - kraj Vysočina, okres Třebíč, obec a k.ú. Jiratice

 ELDACO s.r.o., Olšany 212, 683 01 Rousínov

 63476860

 

133)   Větrná elektrárna E400 o výkonu 400 kW  - Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování  (8.3.2007);

       ZLK236 – Zlínský kraj, okres Zlín, obec Ostrata, k.ú. Ostrata

       Ing. Ladislav Krajča

          12220132

 

132)   Větrná elektrárna Vítkovice 350kW, Šanov  - Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování  (12.3.2007);

          JHM381 – Jihomoravský kraj, obec Šanov, k.ú. Šanov nad Jevišovkou

   Štefan Spišiak, Hlavní 74, 671 68 Hrabětice

 

131)   2 malé větrné elektrárny v k.ú. Ves, obec Černousy  - Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování  (31.5.2007); oznámení (16.3.2007)

          LBK222 – Liberecký kraj, okres Liberec, obec Černousy, k.ú. Ves

  Anna Ondřejíková

   49078143

 

130)   Výstavba 1 větrné elektrárny VESTAS V90 - 2,0 MW v k.ú. Tulešice - Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování  (4.4.2007);

          JHM393  - Jihomoravský kraj, okres Znojmo, obec a k.ú. Tulešice

   Aleš Pokorný, Horní Dubňany 135, 671 73 Tulešice

    40955494

 

129)  Větrný park Mníšek - Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování  (13.2.2007); oznámení (20.4.2007)

         ULK320 – Ústecký kraj, okres Most, obec Nová Ves v Horách, k.ú. Mníšek v Krušných horách

E.E.a.s., Žižkova 152, 436 01 Litvínov

27274306

Motl Luboš Mgr.

 

128)    Větrné elektrárny Rozstání  -  Stav: dokumentace (25.6.2007); závěry zjišť. řízení – bude posuzován  (13.4.2007);

OLK255 - kraj Olomoucký, obec Rozstání, k.ú. Rozstání pod Kojálem

ELDACO s.r.o.

63476860

Löw Jiří doc.,Ing.,arch.

 

127)  VĚTRNÝ PARK CHVALOVICE - Stav: oznámení (20.4.2007)

        JHM429 - Jihomoravský Znojmo Chvalovice Chvalovice

        VIVENTY ČESKÁ, s.r.o., nám. Svobody 9, 602 00 Brno

26918013

Cetl Pavel Ing.

 

126)  Větrná elektrárna Mikulovice   - Stav: závěry zjišť. řízení – bude posuzován  (16.4.2007);

        ULK304 - Ústecký kraj, okres Most, Nová Ves v Horách, Mikulovice v Krušných horách

Niko spol.s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno

15546985

Löw Jiří doc.,Ing.,arch.

 

125)  Větrný park Kopřivná  - Stav: závěry zjišť. řízení – bude posuzován  (20.2.2007); oznámení (18.1.2007)

OLK247 – Olomoucký kraj, okres Šumperk,obce Kopřivná, Bratrušov, Hanušovice, Velké Losiny, Jindřichov, Rejchartice

Ing. Jan Kotrle, MBA, Holubí 2901/2, 787 01 Šumperk

62363930

Calábek Aleš Ing./

 

124)  Větrné elektrárny Stálky  - Stav: dokumentace (19.7.2007); závěry zjišť. řízení – bude posuzován  (20.2.2007); oznámení (17.1.2007)

JHM362 - Jihomoravský kraj, okres Znojmo, obec a k.ú. Stálky

Sileka, spol. s.r.o., náměstí Republiky 899/18, 669 02 Znojmo

27683010

Obst Petr RNDr./

 

123)  Výstavba větrné elektrárny Kobylá nad Vidnavkou - Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování  (13.2.2007);

           oznámení (9.1.2007)

OLK246 – Olomoucký kraj, okres Jeseník, obec Kobylá nad Vidnavkou

Větrná elektrárna s.r.o. Kobylá nad Vidnavkou, Puškinova 16, 790 70 Javorník

27772471

 

122)  Výstavba 2 větrných elektráren v k.ú. Vlčkovice u Mladkova - Stav: závěry zjišť. řízení – bude posuzován

          (14.2.2007); oznámení (8.1.2007)

PAK210  - Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí, obec Mladkov, k.ú. Vlčkovice u Mladkova

VTE Vlčkovice s.r.o., Šedivská 838, 561 51 Letohrad

27499642

Obst Petr RNDr./

 

121)  Výstavba 9 větrných elektráren v k.ú. Česká Rybná - Stav: závěry zjišť. Řízení – bude posuzován

         (8.1.2007), oznámení (2.11.2006)

PAK193  - Pardubický kraj, okres Chrudim, obec Proseč, k.ú. Česká Rybná

S&M CZ s.r.o., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

26884275

Löw Jiří doc.,Ing.,arch./

 

120)  Větrný park Křišťanovice - Stav: závěry zjišť. řízení – bude posuzován (12.3.2007), oznámení (2.1.2007)

MSK405  - Moravskoslezský kraj, okres Bruntál, obec a k.ú. Křišťanovice

Green energie s.r.o., Plzeň :

 (Bernhard Gubo,Regensburg, Heiliggeistgasse 10, 93047 SRN + Jürgen Konrad Meyer, Schwandorfer Strasse 3b, 93059)

45809810

Rimmel Vladimír Ing.

zpět na úvodní stránku

119)  Výstavba farmy větrných elektráren Moldava - Pastviny - Stav: závěry zjišť. říz. – bude posuzován (31.1.2007); oznámení (28.12.2006)

ULK277  - Ústecký kraj, okres Teplice, obec Moldavan, k.ú. Pastviny u Moldavy

VTE Pastviny s.r.o., Lužická 1538/10, 120 00 Praha 2

27390039

Motl Luboš Mgr.

 

118) Větrná elektrárna REPOWER MM 92 Horní Řasnice - Stav: nepodléhá dalšímu posuzování (23.1.2007)

oznámení (27.12.2006)

Liberecký kraj, okres Liberec, obec a k.ú. Horní Řasnice

ECOENERGY Liberec s. r. o., Nad Tratí 323, 463 12 Liberec

27308120

Kučírek Pavel Mgr.

 

108)            Větrná elektrárna Kobylá nad Vidnavkou - Stav: ukončeno z jiných důvodů (19.12.2006)

Olomoucký kraj, okres Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou, k.ú. Kobylá

VE Kobylá nad Vidnávkou, s.r.o., Puškinova 16, 790 70 Javorník

27772471

 

109)            Větrný park Záblatí - Stav: nepodléhá dalšímu posuzování (18.12.2006)

Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, Zíblatí, k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky

ENVI ENERGO a.s., Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou

27660851

Procházka Jiří RNDr.

 

 

110)             Větrná elektrárna Otradov  - Stav: závěry zjišť. říz. – bude posuzován (31.1.2007); oznámení (11.12.2006)

Pardubický kraj, okres Žďár nad Sázavou, Otradov, k.ú. Otradov

ELDACO s.r.o., Olšany 212,683 01, Rousínov

63476860

Löw Jiří doc.,Ing.,arch.

 

111)            Větrná elektrárna, Jámy - Stav: závěry zjišť. říz. – bude posuzován (19.1.2007); oznámení (6.12.2006)

Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, Hodíškov, Jámy, Obyčtov, Nové Město na Moravě - Hlinné

ELDACO s.r.o., Olšany 212, 683 01 Rousínov

63476860

Cetl Pavel Ing.

zpět na úvodní stránku

112)            Větrné elektrátrny Potštát - Lipná - Stav: nepodléhá dalšímu posuzování (5.1.2007), oznámení (28.11.2006)

Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Potštát, k.ú. Lipná

Pavel Hofman, V Poli 216, Hranice 4 – Drahouše

49601261

Lapčík Vladimír doc.,Ing.,CSc.

 

113)            Větrné elektrárny Kladeruby - Stav: oznámení (28.11.2006)

Zlínský, Vsetín, Kladruby

VENTUREAL s. r. o.

26268868

 

114)            Větrný park Sedlec  - Stav: oznámení (23.11.2006)

Plzeňský, Plzeň-sever, Sedlec, Sedlec u Kralovic

Zprostředkovatelské centrum služeb, Mattoniho nábřeží 42, 360 09 K. Vary

18226779

Nykles Karel RNDr.

 

115)            Větrný park Oderské vrchy – Veselí, Dobešov - Stav: oznámení (23.11.2006)

Moravskoslezský, Nový Jičín, Odry, Dobešov + Veselí u Oder

OSTWIND CZ, s.r.o., Nádražní 27, 742 34 Odry

26881047

Rimmel Vladimír Ing.

 

116)            Výstavba 2 větrných elektráren v lokalitě Žipotín - Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování   

               (13.2.2007); závěry zjišť. Řízení – bude posuzován (8.1.2007);  oznámení (8.11.2006) – před rokem 2 VE

Pardubický, Svitavy, Gruna, Žipotín

S&M CZ s.r.o., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

26884275

Löw Jiří doc.,Ing.,arch.

zpět na úvodní stránku

117)            Farma větrných elektráren Mauricius - Stav: Dokumentace (11.4.2007); závěry zjišť. říz. – bude    

               posuzován (21.12.2006) ; oznámení  (2.11.2006)

Karlovarský, Karlovy Vary, Abertamy, Hřebenná

Obec Abertamy, Vítězná 3, Abertamy

00254398

Motl Luboš Mgr./ Véle Adam Mgr.

 

107)  Větrný park Rakov  - Stav: závěry zjišťovacího řízení – bude posuzován (8.12.2006); oznámení (20.10.2006)

  kraj Olomoucký, obec Hranice, Lipník n. Bečvou, Bystřice p. Hostýnem

VENTUREAL s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno

26268868

   

106)  Výstavba 3 větrných elektráren v lokalitě Ostrý Kámen - Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování  (18.12.2006);

oznámení (18.10.2006)

 kraj Pardubický, obec Svitavy, k.ú. Karle

S&M CZ s.r.o., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

26884275

Löw Jiří doc.,Ing.,arch./

 

104) Větrné elektrárny 4xD8 Dětřichov   Stav: nepodléhá dalšímu posuzování (2.1.2006);  oznámení

          (29.9.2006)

kraj Pardubický, obec Dětřichov, k.ú. Dětřichov

S&M CZ s.r.o., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

26884275

Bajer Tomáš RNDr.,CSc./

 

103) Výstavba pěti nových větrných elektráren v katastru obce Prosečné -  Stav: závěry zjišťovacího řízení 

         bude posuzován (26.10.2006);   oznámení (27.9.2006)

kraj Královéhradecký, obec Prosečné, k.ú. Prosečné

juwi s.r.o., Jablonec nad Nisou, Podhorská 377

27282074

Frola František Ing./

zpět na úvodní stránku

 

102)  Větrný park Žeravice - Stav: Dokumentace (15.5.2007); závěry zjišťovacího řízení – bude posuzován (  

         (6.11.2006);  oznámení (26.9.2006)

 Jihomoravský kraj, obec Žeravice, k.ú. Zdravice

 Miroslav Kozumplík, Žeravice 198, 696 47 Žeravice

16345410

Procházka Jiří RNDr./

 

101)  Větrná elektrárna Kalcův kopec  -  Stav: Dokumentace (25.9.2006)

 kraj Jihočeský, obec Zahrádky, k.ú. Horní Dvorce

Mojmír Paulát, Strmilov 315, 378 53

49036050

Kovář Stanislav Ing.,arch.,CSc./ Kovář Stanislav Ing.,arch.,CSc.

 

100) Větrné elektrárny Pelíkovice  Stav: nepodléhá dalšímu posuzování (7.11.2006); oznámení (21.9.2006)

  kraj Liberecký, obec Rychnov u Jablonce nad Nisou, k.ú. Pelíkovice

  Ecoenergy s.r.o.

  25488872

  Rous Jiří Ing./

 

99)    Větrný park Jindřichovice - Stará   Stav: dokumentace (18.6.2007); závěry zjišťovacího řízení (26.10.2006) – bude posuzován 

        dle zák.; oznámení (8.9.2006)

KVK076 – kraj Karlovarský, okres Sokolov, k.ú. Stará, obec Jindřichovice

Windenergie s.r.o., Revoluční 36/2, Chomutov

26340381

Obst Petr RNDr./

 

97)  Větrný park Vrbice Stav: nepodléhá dalšímu posuzování (11.10.2006)

        oznámení (25.8.2006)

kraj Karlovarský, obec Vrbice, k.ú. Vrbice u Valče

Windenergie s.r.o., Revoluční 36/2, Chomutov

26340381

Nykles Karel RNDr./

zpět na úvodní stránku

 

96)  Větrný park KRYRY Stav: závěry zjišťovacího řízení (2.10.2006) – bude posuzován dle zák.

        oznámení (16.8.2006)

kraj Stc, Kryry, Očihov, Vroutek, k.ú.Kryry, Očihov, Vroutek, Strojetice u Podb.

Viventy česká, s.r.o., Nám. Svobody 9, 602 00 Brno

26918013

Štýs Stanislav Ing.,DrSc. /

 

95) Větrný park Lomnice Stav: oznámení (4.8.2006)

kraj Moravskoslezský, obec Lomnice, k.ú. Lomnice

VENTUREAL s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno

26268868

 

94)  Větrný park Kopřivná  Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování (8.9.2006)

Olomoucký kraj, Obec Kopřivná, k.ú. Kopřivná

Antonín Bartoš, Svatováclavská 20, 787 01 Šumperk

60008964

 

93)  Výstavba 2 větrných elektráren DeWind D4-600 kW v lokalitě Brodek u Konice Stav: Nepodléhá

        dalšímu posuzování (11.9.2006)

Olomoucký kraj, Obec Brodek u konice, k.ú. Brodek u Konice

S & M CZ s.r.o., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

26884275

Löw Jiří doc.,Ing.,arch./

 

92) Větrná elektrárna Krásný Les  -  Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování (23.8.2006)

kraj Liberecký, obec Krásný Les, k.ú. Krásný Les u Frýdlantu, p.p.č. 1312

Libor Turský, Kmochova, 577, 463 65 Nové Město pod Smrkem

72604956

    Kučírek Pavel Mgr. /

zpět na úvodní stránku

 

 

 

1) Větrná farma Lesná   -  Stav: závěry zjišťovacího řízení (1.11.2006) – bude posuzován dle zák. ; založení

        záznamu (16.6.2006)

kraj Ústecký, obec Nová Ves v Krušných Horách, k.ú. Lesná v Krušných Horách

RESEC, s.r.o., Jindřichovice pod Smrkem 33 , 463 66

25464761

Motl Luboš Mgr. /

 

2) Větrné elektrárny - park Mackovice  - stav : Stanisko souhlasné (23.1.2007); veřejné projednání (12.12.2006);

       Dokumentace (3.7.2006)

kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Mackovice, k.ú. Mackovice, Oleksovice

WEB Větrná Energie s.r.o., Ríšova 21, 641 00 Brno

26282895

Pokorný Štěpán Ing.

 

3) Větrný park Klínovec -  Stav: závěry zjišťovacího řízení – bude posuzován dle zák. (5.10.2006)

        oznámení (10.7.2006)

kraj Karlovarský, obec Jáchymov, k.ú. Jáchymov

ANEW, s.r.o., Těškovská 554, 338 05 Mýto

25208691

Motl Luboš Mgr. /

 

4) Větrný park Násedlovice  - stav: Stanisko nesouhlasné (15.1.2007), veřejné projednání (5.12.2006);

 posudek (19.10.2006), dokumentace  (5.6.2006)

 kraj Jihomoravský, obce Násedlovice, Dambořice, k.ú. Násedlovice, Dambořice

 MBBF Viventy česká, s.r.o., Jakubské nám. 6, 602 00 Brno

26918013

Procházka Jiří RNDr. / Calábek Aleš Ing.

 

5) Větrný park Horní Částkov – stav: stanovisko souhlasné  (13.6.2006)

kraj Karlovarský, obec Horní Částkov, k.ú. Horní Částkov

ELDACO, s.r.o., Olšany 212, 683 01 Rousínov

63476860

Nykles Karel RNDr. /  Henyšová Hana Ing.

 

6) Větrná elektrárna Vrbice  – stav: Stanovisko nesouhlasné (26.5.2006)

kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Vrbice, k.ú. Vrbice

MBBF Viventy česká s.r.o., Jakubské nám. 6, 602 00 Brno

26918013

Procházka Jiří RNDr. / Skácel Alexandr RNDr.,CSc.

 

7) Větrný park Velká Štáhle/Václavovstav: stanovisko souhlasné (22.6.2006)

        kraj Moravskoslezský, k.ú. V. Štáhle, Dol. Václavov, Hor. Václavov, M. Štáhle

Větrná energie Morava s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno-jih

26932521

Procházka Jiří RNDr. / Götthans Petr Ing.

 

8)  Větrná elektrárna, Kojatice     - stav: závěry zjišťovacího řízení – nepodléhá dalšímu posuzování (26.6.2006)  

kraj Vysočina, obec Kojatice, k.ú. Kojatice

ELDACO s.r.o., Olšany 212, 683 01 Rousínov

63476860

Löw Jiří doc.,Ing. /

 

9) Výstavba 2 větrných elektráren v obci Hejnice u Žamberkastav:  stanovisko souhlasné (18.5.2006)

       kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Hejnice, k.ú. Hejnice u Žamberka

Jürgen Käppler, Uhřínov 50, zastoupený JUDr. Zděnkem Formánkem, Jenišovská 1175/

  Dok.: Löw Jiří doc.,Ing. / pos.: Rimmel Vladimír Ing.

 

10) Větrné elektrárny Horní Podluží - Světlík - stav: Oznámení (18.5.2006)

kraj Ústecký, obec Horní Podluží, Varnsdorf, k.ú. Horní Podluží, Studánka u R.

HQ Line, s.r.o., Brechtova 829, Praha 4

62912267

Rous Jiří Ing. /

 

11) Stavba větrných elektráren v k.ú. Větrov – stav : Stanovisko souhlasné  (17.5.2006, 6.11.2006)

kraj Ústecký, obec Petrovice, k.ú. Větrov u Krásného Lesa

WIND TECHNOLOGY spol. s.r.o., Tyršova 593, Kamenický Šenov

25468375

Motl Luboš Mgr. / Horák Jan RNDr.

 

12) Větrný park Rudná pod Pradědem  - stav: Stanovisko souhlasné  (3.7.2006)

zápis: 9.6.2006

kraj Moravskoslezský, k.ú. Stará Rudná, Nová Rudná, Dolní Václavov,Horní Václavov

Větrná energie Morava s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno-jih

26932521

Procházka Jiří RNDr. / Lapčík Vladimír doc.,Ing.,CSc.

 

13)  2 větrné elektrárny, RePower MM82 v k.ú. Horní Věžnice  stav: závěry zjišťovacího řízení – nebude dále    

         posuzováno (19.6.2006)  

kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec Věžnice, k.ú. Horní Věžnice

Obec Věžnice, 582 52 Věžnice 9

00268461

Macháček Milan RNDr. /

 

14) Větrný park Královstav: závěry zjišťovacího řízení – bude posuzován dle zák. (4.5.2006)

kraj Zlínský, obec Bánov, Nivnice, k.ú. Bánov, Nivnice

Stav Outulný, a.s., Masarykovo náměstí 62, 675 71 Náměšť nad Oslavou

: 26230992

Procházka Jiří RNDr. /

 

15) Větrný park Blatnice - stav: Dokumentace(22.6.2007)+(2.4.2006 - vráceno); závěry zjišťovacího řízení (3.5.2006)

kraj Vysočina, obec Blatnice, k.ú. Blatnice

VENTUREAL s.r.o., Vídeňská 121, 619 01 Brno

26268868

Procházka Jiří RNDr. /

 

16) Farma větrných elektráren Medvědí skála – stav: Závěry zjišťovacího řízení (19.12.2006) oznámení (27.4.2006)

kraj Ústecký, obec Nová Ves v Horách, Horní Jiřetín, Litvínov

Lesy JEZEŘÍ, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov

25029967

Motl Luboš Mgr. /

 

17) Větrná elektrárna I. a II. Janovstav: nepodléhá dalšímu schvalování (26.4.2006)

kraj Pardubický, obec Janov, k.ú. Janov u Litomyšle

Š – BET s.r.o., Janov 315, 569 55 Janov

25994522

---

 

18) Větrný park Bílčice  stav: veřejné projednání (21.4.2006)  Stanovisko: souhlasné (9.6.2006)

kraj Moravskoslezský, obec Bílčice, k.ú. Bílčice a Májůvka

Green energie s.r.o., Záběhlice, Za potokem 46/4, 106 00 Praha 10

45809810

Rimmel Vladimír Ing. / Skořepa Jaroslav RNDr.,CSc.

 

19)  Větrné elektrárny ČakováStav: stanovisko souhlasné (24.3.2006); posudek (18.12.2006); dokumentace (2.8.2006)

kraj Moravskoslezský, obec Čaková, k.ú. Čaková

Obec Čaková, Čaková 101, 793 16 pošta Zátor

00575992

Žídková Pavla Ing./

zpět na úvodní stránku

 

20) Větrné elektrárny Rozstání - stav: ukončeno z jiných důvodů (21.11.2006); závěry zjišťovacího řízení (6.4.2006)

kraj Olomoucký, obec Rozstání, k.ú. Rozstání pod Kojálem

Větrná energie Morava s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno-jih

26932521

Löw Jiří doc.,Ing. /

 

21) Větrný park Koclířov - stav: stanovisko souhlasné (24.3.2006)

kraj Pardubický, obec Koclířov, Kamenná Horka, k.ú. Konclířov, Kamenná Horka

Větrná energie Morava s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno-jih

26932521

Procházka Jiří RNDr. / Obluk Václav Ing.

 

22) Větrná elektrárna, Rodinov - stav: závěry zjišťovacího řízení (21.3.2006)

kraj Vysočina, obec Rodinov, k.ú. Rodinov

ELDACO s.r.o., Olšany 212, 683 01 Rousínov

63476860

Löw Jiří doc.,Ing. /

 

23) Větrný park Horní Loděnicestav: stanovisko souhlasné (14.3.2006)

kraj Olomoucký, obce Šternberk - Těšíkov, Lipina u Šternberka, Horní Loděnice

Větrná energie Morava s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno-jih

26932521

Galgánek Jan / Calábek Aleš Ing.

 

24) Větrné elektrárny Hranice u Aše -  stav: nepodléhá dalšímu schvalování (6.3.2006)

kraj Karlovarský, obec Hranice u Aše, k.ú. Hranice u Aše

Jana Pěnkavová, Luční 629, Hranice

12876437

Stöhr Eduard Ing. /

 

25) Farma větrných elektráren Abertamystav: stanovisko nesouhlasné (1.3.2006)

kraj Karlovarský, obec Abertamy, k.ú. Hřebečná

Obec Abertamy

00254398

Křivka Vladimír Ing. / Nykles Karel RNDr.

 

26)  Větrný park Kuželovstanovisko nesouhlasné (28.2.2006)

kraj Jihomoravský, k.ú. Kuželov, Velká nad Veličkou, Javorník nad Veličkou

WP energy, s.r.o., Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9 – Vysočany

26776235

Marťan Pavel Ing. /  Götthans Petr Ing.

 

27) Větrný park Nenkovice -  stav: Stanovisko nesouhlasné (7.2.2007); veřejné projednání (28.11.2006); dokumentace (14.6.2006)

kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Nenkovice, k.ú. Nenkovice

MBBF Viventy česká s.r.o., Jakubské nám. 6, 602 00 Brno

26918013

Procházka Jiří RNDr. /

 

28) Větrná elektrárna Kalcův kopec - stav: Dokumentace (6.2.2007, 9.2.2006, 23.8.2006, 25.9.2006)

kraj Jihočeský, obec Zahrádky, k.ú. Horní Dvorce

Mojmír Paulát, Strmilov 315, 378 53

49036050

Kovář Stanislav Ing.,arch.,CSc. /

 

29) Větrný park Bošovice   - stav: Stanovisko nesouhlasné (27.4.2007); Dokumentace  (6.2.2006, 31.8.2006)

kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Bošovice, k.ú. Bošovice

VENTUREAL s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno

26268868

Procházka Jiří RNDr. /

 

30) Malá větrná farma Pchery - Rovina - stav: nepodléhá dalšímu schvalování (24.1.2006)

kraj Středočeský, obec Pchery, k.ú. Pchery

Obec Pchery; 273 08 Pchery 333

00234788

Martincová Věra /

 

31) Větrná elektrárna k.ú. Želenice - Na klíně - stav: nepodléhá dalšímu schvalování (24.1.2006)

kraj Středočeský, obec Želenice, k.ú. Želenice

ČES s.r.o.; Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2

27365433

Martincová Věra /

 

32) Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek - stav: nepodléhá dalšímu schvalování (13.1.2006)

kraj Ústecký, obec Nová Ves v Horách, k.ú. Mníšek

Jiří Herzig, Tyršova Stezka 190, 435 11 Lom – Loučná

Motl Luboš Mgr. /

 

33) Větrný park Klobouky - stav: 2.veřejné projednání (6.6.2007); (1. : 3.5.2007)+(17.1.2007); posudek – souhlasné stanovisko (4.1.2007), závěry

zjišťovacího řízení (12.1.2006)

kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Klobouky u Brna, k.ú. Klobouky u Brna

MBBF Viventy česká s.r.o., Jakubské nám. 6, 602 00 Brno

26918013

Procházka Jiří RNDr. /Losík Jan Mgr., Cetl Pavel Ing.

 

35) Větrná farma Strážný Vrch v Nové Vsi v Horách - změna pův. záměru

 - stav: nepodléhá dalšímu  schvalování (3.1.2006)

kraj Ústecký, k.ú. Nová Ves v H., Horní Jiřetín, Hamr u Litvínova, Janov u L.

ECOENGINEERING corporation, a.s., Moravské náměstí 3, 602 00 Brno

25544764

Motl Luboš Mgr. /

 

36) Výstavba dvou větrných elektráren Albrechtice u Frýdlantu - stav: stanovisko souhlasné (20.11.2006); veřejné projednání (17.7.2006)

kraj Liberecký, okres Liberec, obec Frýdlant, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu

F O B O S spol. s r.o., Jablonec nad Nisou

40230147

Kučírek Pavel Mgr. /

 

37) Větrná elektrárna, Kámen  - stav: nepodléhá dalšímu schvalování (3.1.2006)

kraj Vysočina, obec Kámen, k.ú. Kámen

ELDACO s.r.o., Olšany 212, 683 01 Rousínov

63476860

Löw Jiří doc.,Ing. /

 

38) WINDPARK KALEK, okres Chomutov, větrné elektrárny na p.č. 357/1 a 371/1 Kalek

       – stav: veřejné projednání (23.11.2005)

kraj Ústecký, obec Kalek, k.ú. Kalek

Jitka Hrdličková, Kalek

69282382

Motl Luboš Mgr.  /  Zeman Zbyněk Ing.

 

39) Větrný park Trojmezí stav: nepodléhá dalšímu posuzování (16.11.2005)

 kraj Karlovarský, obec Hranice, k.ú. Trojmezí

Farma Trojmezí a.s., Trojmezí 173, 351 24 Hranice

25098519   Č

Nykles Karel RNDr.

 

40)  Větrné elektrárny De Wind D4 č.I a II Žipotín stav: nepodléhá dalšímu posuzování  (16.11.2005)

kraj Pardubický, obec Gruna, k.ú. Žipotín

S&M CZ s.r.o., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

26884275

Bajer Tomáš RNDr.,CSc.  /

zpět na úvodní stránku

 

41) VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA k.ú. Želenice - Rovina  - stav: Ukončeno z jiných důvodů (14.11.2005)

kraj Středočeský, obec Želenice, k.ú. Želenice

GASTRO FILIP, s.r.o., Londýnská 10, 120 00 Praha 2

25087991

Martincová Věra

 

42) Větrný park Chomutov  - stav: Stanovisko souhlasné  (31.10.2005)

kraj Ústecký, okres Chomutov (MŽP!)

PROVENTI a.s., Vršovců 1176/23, P.O.BOX 41, 430 01 Chomutov

26506246

Štýs Stanislav Ing.,DrSc. / Horák Jan RNDr.

 

43) Větrná elektrárna v k.ú. Rosička - stav: závěry zjišťovacího řízení (12.10.2005)

kraj Vysočina, obec Rosička, k.ú. Rosička

Jan Štefáček, Hamry nad Sázavou 134, 591 01 Žďár nad Sázavou

45649294

Šafařík Václav Ing. /

 

44)  Větrné elektrárny Fuhrländer 250 kVA č. II a III Pohledy   stav: Nepodléhá dalšímu pos.  (6.10.2005)

kraj Pardubický, obec Pohledy, k.ú. Horní Hynčina

S&M CZ s.r.o., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

26884275

Bajer Tomáš RNDr.,CSc.

 

45) Výstavba 2 nových větrných elektráren ve Vysokém nad Jizerou  - stav: závěry zjišť. řízení (9.9.2005)

kraj Liberecký, obec Vysoké nad Jizerou, k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou

Jiří Sucharda - SCS JABLONEC, Podhorská 20, Jablonec nad Nisou

72695765

---

46)  Výstavba  V1 a V2 ve Stavěšicích – stav:  stanovisko  souhlasné   (23.8.2005)

kraj Jihomoravský, okres Hodonín, k.ú. Stavěšice

Vítr Morava s.r.o., Sacharovova 2242/4, 695 01 Hodonín

26944260

        Procházka Jiří RNDr. / Götthans Petr Ing. 

 

47) Větrná elektrárna, Zbinohy  - stav: závěry zjišťovacího řízení (16.8.2005)

kraj Vysočina, obec Zbinohy, k.ú. Zbinohy

Vladimír Šimek, Herálec 244, 582 55 HERÁLEC

---

Obst Petr RNDr. /

 

48) 3 větrné elektrárny typu ENERCONE E66 20.70 a kabelová přípojka na veřejnou síť - stav: závěry

                                                                                                                                    zjišťovacího řízení  (12.8.2005)

kraj Jihomoravský, obec Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí nad Moravou

Ecopower s.r.o., Masarykova 169, 698 01 Veselí nad Moravou

26913585

Martincová Věra /

 

49) Větrné elektrárny Rousínov    - stav: Stanisko nesouhlasné (11.4.2007), Dokumentace (4.9.2006)

kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Rousínov u Vyškova, k.ú. Rousínov u V.

ELDACO s.r.o., Olšany 212, 683 01 Rousínov

63476860

Cetl Pavel Ing. /

 

51) Farma větrných elektráren v k.ú. Petrovice - změna původního záměru  stav: nepodléhá dalšímu 

                                                                                                                                    posuzování  (27.7.2005)

kraj Ústecký, obec Petrovice, k.ú. Petrovice u Chabařovic

SVEP a.s., Ústí nad Labem, Bělehradská 6, 400 01 Ústí n.L.

25477617

Motl Luboš Mgr.

 

52) Větrná elektrárna Staříč  závěry zjišťovacího řízení – nebude posuzován dle zák.  (22.7.2005)

kraj Moravskoslezský, obec Staříč, k.ú. Staříč

PERSEFONA, s.r.o., Farní 23, 783 01 Frýdek – Místek

26815486

Cetl Pavel Ing. /

 

53) Větrná elektrárna Bantice   – stav : Stanovisko souhlasné  (21.6.2005)

kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Bantice, k.ú. Bantice

WEB Větrná energie s.r.o., Ríšova 21, 641 00 Brno

26282895

Pokorný Štěpán Ing. / Kalous Jaroslav Ing.

 

54)  Stavba větrných elektráren v lokalitě Červený kopec, Rejcharticestanovisko souhlasné (25.5.2005)

kraj Moravskoslezský, obce Dvorce, Norberčany, k.ú. Rejchartice, Stará Libavá

NATUR ENERGO s.r.o., Pod lesem 143/21, 783 51 Olomouc

26827174

Rimmel Vladimír Ing. /  Skácel Alexandr RNDr.,CSc.

 

55)  Anenská Studánka 2x větrná elektrárna 250 kVA   – stav: nepodléhá dalšímu posuzování  (20.5.2005)

!!! 2.1.2007 změna na 4x De Wind D6 – 1250 kW

kraj Pardubický, obec Anenská Studánka, k.ú. Anenská Studánka

S&M CZ s.r.o., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

26884275

Bajer Tomáš RNDr.,CSc.  / 

 

56) Větrné elektrárny Jedlová  – stav: nepodléhá dalšímu posuzování  (28.4.2005)

kraj Pardubický, okres Svitavy, obec Jedlová u Poličky, k.ú. Jedlová u Poličky

ELDACO s.r.o., Olšany 212, 683 01 Rousínov

63476860

Löw Jiří doc.,Ing.  / 

 

57) Stavba dvou větrných elektráren v lokalitě Bulovka, okres Liberec – stav: nepodléhá dalšímu 

                                                                                                                           posuzování  (15.4.2005)

kraj Liberecký, obec Bulovka, k.ú. Bulovka

Obec Bulovka, Ecoenergy s.r.o.

00262692

Kučírek Pavel Mgr.

 

58) Park větrných elektráren Hora Svatého Šebestiána,Novoveský vrch - lokalita 1

 stav :  stanovisko souhlasné (13.4.2005)

kraj Ústecký, obec Hora sv. Šebestiána, k.ú. Hora sv. Šebestiána-Nová Ves u .

DROBIL - ENERGO s.r.o. Harantova 18, 301 32 Plzeň,

64834484

Stöhr Eduard Ing.  /  Rous Jiří Ing. / Horák Jan RNDr.

 

59) Větrný park Uherčice-Starovicezávěry zjišťovacího řízeníbude posuzován dle zák. (28.2.2005)

kraj Jihomoravský, okres Břeclav, k.ú. Uherčice u Hustopečí, Starovice

Větrná energie Morava s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno-jih

26932521

Procházka Jiří RNDr.

 

60)  Větrná elektrárna Lipná  – stav: nepodléhá dalšímu posuzování  (20.1.2005)

kraj Olomoucký, obec Potštát, k.ú. Lipná

ELDACO s.r.o., Olšany 212, 683 01 Rousínov

63476860

Löw Jiří doc.,Ing.

zpět na úvodní stránku

 

61) Větrné elektrárny 2x850 kW Hraničné Petrovice – stav: nepodléhá dalšímu posuzování  (26.11.2004)

kraj Olomoucký, k.ú. Hraničné Petrovice, Hraničné Petrovice

Ing. Ctirad Prokeš, Prostějov

64493831

Šebela Vladimír doc.,PhDr.,Ing.,CSc.

 

62) Větrná elektrárna Maletín  – stav: nepodléhá dalšímu posuzování  (26.11.2004)

kraj Olomoucký, obec Maletín, Starý Maletín

ELDACO s.r.o., Olšany 212, 683 01 Rousínov

63476860

Löw Jiří doc.,Ing. /

 

63) Větrné elektrárny 2 x 1500 kW Protivanov stav: nepodléhá dalšímu posuzování  (2.11.2004)

kraj Olomoucký, okres Prostějov, obec Protivanov, k.ú. Protivanov

Wind Invest s.r.o., U Cihelny 1045/6

26899876

Šebela Vladimír doc.,PhDr.,Ing.,CSc.

 

64) Výstavba větrných elektráren Ryžoviště - Huzovázávěry zjišťovacího řízení – bude posuzován dle zák. (7.10.2004)

kraj Moravskoslezský, obec Ryžoviště, Huzová, Rýmařov, k.ú. Ryžoviště, …

GREEN ENERGIE s.r.o., Praha

45809810

---

 

65)  Farma větrných elektráren v k.ú. Petrovice – stav : Stanovisko souhlasné  (1.10.2004)

kraj Ústecký, obec Petrovice, k.ú. Petrovice u Chabařovic

SVEP a.s., Bělehradská 6, 400 01 Ústí nad Labem

25544764

Motl Luboš Mgr. / Horák Jan RNDr.

 

66) Stavba dvou větrných elektráren v lokalitě Krásný Les, okres Liberec – stav: nepodléhá dalšímu

                                                                                                                                 posuzování  (6.9.2004)

kraj Liberecký, obec Krásný Les, k.ú. Krásný Les

Ecoenergy s.r.o., Nad Tratí 323, 463 12 Liberec

25488872

Kučírek Pavel Mgr.

 

67)  Větrná farma Strážný Vrch v Nové Vsi v Horáchstanovisko  souhlasné (30.8.2004)

kraj Ústecký, k.ú. Nová Ves v H., Horní Jiřetín, Hamr u Litvínova, Janov u Lit.

ECOENGINEERING corporation, a.s.,Moravské náměstí 3, 602 00 Brno

25544764

Motl Luboš Mgr. / Horák Jan RNDr.

 

68) 3 větrné elektrárny a kabelová přípojka do hlavní rozvodny větrného parku – stav: nepodléhá dalšímu                             

posuzování  (16.8.2004)

kraj Karlovarský, obec Nový Kostel, k.ú. Čižebná

Aleš kastl, Nový Kostel 107, Nový Kostel

12398314

Martincová Věra /

 

69) Větrná elektrárna typu TACKE TW 500 a kabelová přípojka na veřejnou síť - Mladoňovnepodléhá

                                                                                                                             dalšímu posuzování (30.7.2004)

kraj Olomoucký, k.ú. Oskava, obec Mladoňov-Nový Malín 788 03

Rostislav Nuzík, Mladoňov 2, 788 03 Šumperk

18264263

Martincová Věra /

 

70)  Větrná elektrárna E-66 k.ú. Andělka - Višňová - nepodléhá dalšímu posuzování (4.6.2004)

kraj Liberecký, okres Liberec, obec Višňová, k.ú. Andělka

Ing. Arch. Lumír Pašek, 463 31 Machnín 33

46052950

---

 

71) Větrná elektrárna Bradáčov, okres Tábor   - stanovisko souhlasné (4.6.2004)

kraj Jihočeský, obec Bradáčov, k.ú. Bradáčov

Ing. Jan Mrázek, Choustník

70935041

Vyhnálek Vojtěch RNDr.,CSc.  /  Macháček Milan RNDr.

 

72) Výstavba větrných elektráren v lokalitě Věžnice - Řehořov  - nepodléhá dalšímu posuzování  (26.5.2004)

kraj Vysočina, okres Jihlava, k.ú. Věžnice, Řehořov, obec Věžnice, Kamenice

WEB Větrná Energie s.r.o., Ríšova 149/21, 641 00 BRNO

26282895

Löw Jiří doc.,Ing.  /

 

73) Výstavba větrné elektrárny v lokalitě Senetářov  -- nepodléhá dalšímu posuzování (6.5.2004)

 kraj Jihomoravský, k.ú. Senetářov, Senetářov, okres Blansko

Ivo Kozel, Březina 173, 679 05 Křtiny

66555744

Löw Jiří doc.,Ing.  / 

 

74)  Výstavba dvou větrných elektráren (VE) v lokalitě Veselí u Oder

kraj Moravskoslezský, obec Odry, k.ú. Veselí u Oder - nepodléhá dalšímu posuzování (30.4.2004)

ELDACO s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno

63476860

---

 

75)  Stavba Větrných elektáren Nýdek Loučka   stanovisko souhlasné (31.3.2004)

kraj Moravskoslezský, obec Nýdek, k.ú. Nýdek-Loučka

WIND Bocanovice

25907565

Dok.: Rimmel Vladimír Ing. / pos.: Skácel Alexandr RNDr.,CSc.

 

76)  Výstavba větrných elektráren v lokalitě Nedvězí u Poličky  - nepodléhá dalšímu posuzování (30.3.2004)

kraj Pardubický, obec Nedvězí, k.ú. Nedvězí u Poličky

ELDACO s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno

63476860

Löw Jiří doc.,Ing.

 

77) Větrná elektrárna Pohledy - Samoty   - nepodléhá dalšímu posuzování (30.3.2004)

kraj Pardubický, obec Pohledy, k.ú. Horní Hynčina

S&M CZ s.r.o., Žleb 24, 679 63 Velké Opatovice

26884275

Klicpera Jiří Ing.,CSc.

 

78)  Výstavba a provoz 3 větrných elektráren s dodáváním proudu do sítě VN společnosti VČE a.s.

stav: ukončeno z jiných důvodů (1.3.2004)

kraj Královéhradecký, obec Liberk, k.ú. Malý Uhřínov

Jürgen Käppler, 516 01Uhřínov 50

---

---

 

79) Farma větrných elektráren Zbinohy - nepodléhá dalšímu posuzování (24.2.2004)

kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Zbinohy, k.ú. Zbinohy

Vladimír Šimek, Herálec čp. 244, 582 55 Herálec u Havlíčkova Brodu

---

Obst Petr RNDr.

 

80) Farma větrných elektráren Kryštofovy Hamry  stanovisko souhlasné (3.2.2004)

kraj Ústecký, obec Kryštofovy Hamry, Měděnec, k.ú. Dolina, Rusová, Měděnec

Ecoenerg s.r.o., Náměstí Míru 65, 432 01Kadaň

25423991

Motl Luboš Mgr. / Horák Jan RNDr.

zpět na úvodní stránku

 

81) Výstavba větrných elektráren Podmílesy – Rusová stanovisko souhlasné (3.2.2004)

kraj Ústecký, obec Kryštofovy Hamry, Domašín, k.ú. Rusová, Podmílesy

Green Lines s.r.o., Jabloňová 3000, 106 00 Praha 10

25023233

Motl Luboš Mgr.  /  Horák Jan RNDr.

 

82) Větrné elektrárny v Horním Benešově - nepodléhá dalšímu posuzování (12.1.2004)

kraj Moravskoslezský, obec Horní Benešov, k.ú. Horní Benešov

Jaromír Bernát, K lesu 14, 794 01 Krnov

47661178

Žídková Pavla Ing. / 

 

83) Výstavba 2 větrných elektráren v lokalitě Pavlov. - nepodléhá dalšímu posuzování (9.1.2004)

kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Pavlov, k.ú. Pavlov u Stonařova

ELDACO s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno

63476860

Löw Jiří doc.,Ing.

 

84) Větrný park, k.ú. Břežany-Lopatov - nepodléhá dalšímu posuzování (10.12.2003)

kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Břežany, k.ú. Břežany

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapustova 14, 690 06 Břeclav

60710063

Šebela Vladimír doc.,PhDr.,Ing.,CSc.

 

85) Větrné elektrárny - Břežany  - stav: ukončeno z jiných důvodů (7.11.2003)

kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Břežany, k.ú. Břežany

WEB Větrná Energie s.r.o., Ríšova 149/21, 641 00 Brno

26282895

Šebela Vladimír doc.,PhDr.,Ing.,CSc.

 

86) Výstavba 2 větrných elektráren v lokalitě Chroustov - stav: závěry zjišť. řízení  - bude posuzován dle zák.(1.10.2003)

kraj Vysočina, obec Bohdalov, k.ú. Chroustov u Bohdalova

ELDACO s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno

63476860

Löw Jiří doc.,Ing.

 

87) Větrná elektrárna VE 315/II včetně příp. na rozvodnou síť  - nepodléhá dalšímu posuzování (29.9.2003)

kraj Karlovarský, obec Nový Kostel, k.ú. Čižebná

Miroslav Horálek, Čs.lesů 798, 357 09 Habartov

18264263

Martincová Věra  /

 

88) Větrná elektrárna VESTAS V80 - 2,0 MW Drahany  - nepodléhá dalšímu posuzování (4.9.2003)

kraj Olomoucký, okres Prostějov, obec Drahany, k.ú. Drahany

ELDACO s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno

63476860

Novák Jiří Ing.,CSc.  /

 

89) Větrný park 3 x 2 MW Benešov - nepodléhá dalšímu posuzování (25.7.2003)

kraj Jihomoravský, okres Blansko, obec Benešov, k.ú. Benešov

Moravská Energetika, s.r.o., Lelekovice 307, 664 31

26295555

---

 

90) Farma větrných elektráren Boží Dar   - nepodléhá dalšímu posuzování (25.7.2003)

kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Boží Dar, k.ú. Boží Dar

Obec Boží Dar

00479705

 

zpět na úvodní stránku