Naše činnost:

 

 

-          6.4.2006 – návrh na registraci sdružení

 

-          24.4.2006 - vznik OS „Na Skále“ na základě registrace Ministerstva vnitra, bylo mu  přiděleno  IČO: 27028241.

 

-          15.5.2006 - ustavující schůze v hostinci v Radošicích, přijetí nových členů, usnesení (text usnesení)

 

-          17.5.2006 - zaslání oznámení o vzniku a generální žádosti o informace na Městský úřad v Nepomuku, Krajský úřad v Plzni a Obecní úřad v Mladém Smolivci  (text dopisu)

-     19.6.2006 - zástupci občanského sdružení se setkali s panem senátorem Jiřím Šnebergerem.

         Společně projednali záměry výstavby větrných elektráren v okolí obce Radošice.

 

-          29.6.2006 – účast na schůzi zastupitelstva Obecního úřadu v Mladém Smolivci, žádost o připojení odkazu na naše webové

stránky ze stránek obecního úřadu.

 

-          11.7.2006 - projednání možnosti posudku hlukové studie Národní referenční laboratoří  Zdravotního ústavu se sídlem v  Pardubicích a změření současného stavu.

 

-          2.8.2006 – podání písemných připomínek k zjišťovacímu řízení EIA záměru PLK282 – Větrná elektrárna Kohout

 

-          31.8.2006 – účast na zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec konaného dne 31.8.2006 v hostinci u Křížů v obci Budislavice, kde byla projednávána problematika větrné elektrárny Kohout v k.ú.Budislavice

 

-          1.9.2006 – podání  písemných připomínek  k zjišťovacímu řízení EIA záměru  PLK353 – Větrná elektrárna Železný Újezd

 

-          20.10.2006 – podání  písemných připomínek k zjišťovacímu řízení EIA záměru PLK449 – Větrná elektrárna Dožice

 

-          17.11.2006 – výroční členská schůze v hostinci v Radošicích, přijetí tří nových členů, projednávala se činnost v r. 2006 a plán dalšího postupu OS v r. 2007 (text usnesení)

 

-          14.12.2006 - účast na zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec konaného dne v hostinci  v obci Dožice, kde byla jednohlasně zamítnuta žádost p.Červenky o souhlas Obecního úřadu se stavbou větrné elektrárny 2000kW, 80m.

 

 

zpět na úvodní stránku