V našich stanovách čl.2 - Charakter sdružení a jeho cíle je uvedeno:

 

„Sdružení je dobrovolným, neziskovým sdružením občanů, které spojuje ochrana přírody a krajiny a to zejména v  katastrálním území Radošice a okolí, jakož i ochrana stálých obyvatel této obce a vlastníků rekreačních nemovitostí před činností třetích osob, směřující ke zhoršení kvality celé lokality a zhoršení životního prostředí.“

 

K založení občanského sdružení jsme přistoupili z důvodu, že firma Vatec s.r.o.  a dokonce ani předchozí obecní zastupitelstvo nerespektovalo většinový nesouhlasný názor občanů Radošic s výstavbou větrné elektrárny v k.ú. Radošice a podobný postup zvolily i další firmy, které mají záměr stavět větrné elektrárny v blízkém okolí.

Věříme, že podpora nového obecního zastupitelstva nám pomůže těmto neuváženým megalomanským projektům v naší krásné krajině zabránit.

 

Nejsme proti výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, ale větrná energetika patří k těm nejdražším a nejproblematičtějším způsobům (viz. zpráva NKÚ), proto si myslíme, že by se stavby větrných elektráren měly projektovat pouze v ekonomicky odůvodněných případech na odlehlých místech, kde nebudou nikoho obtěžovat, např. na územích opuštěných armádou.

 

zpět na úvodní stránku